A1 Valencià

A1-Valencià

Segons el Marc Europeu de Comú de Referència per a les Llengües (MECR), l'A1 és el nivell més bàsic d'una llengua i en el cas del valencià, com a llengua europea, també aplica aquesta condició.

Fins a tal punt es tracta d'un nivell inicial, que no és necessari examinar-se per a obtenir el títol, sinó que n'hi ha prou amb superar un curs.

Els alumnes assisteixen a una sèrie de classes al llarg d'uns mesos i, en cas de demostrar l'aprofitament de les mateixes i lliurar les tasques que proposa el professor, se'ls expedeix el certificat.

El certificat A1 valencià, per tant, està orientat a jubilats, estrangers o persones procedents d'altres autonomies castellanoparlants que mai han tingut contacte amb el valencià.

Si no t'has criat en alguna localitat de la Comunitat Valenciana, probablement et paga més la pena presentar-te a l'examen de nivell A2 o B1 en alguna de les tres entitats certificadores.

Ja siga pel teu entorn quotidià, ja siga per cursar l'assignatura de valencià o per haver vist la televisió valenciana (Canal 9, À Punt), estàs mínimament familiaritzat amb la llengua.

Per això, amb una preparació adequada, l'A2 o el B1 et seran assumibles i et donaran més punts en qualsevol borsa de treball o oposició.

Però si t'interessa obtindre el valencià A1 per qualsevol motiu, has de saber que, quant a continguts lingüístics, aquest nivell aborda aspectes com:

• Presentar-se i demanar informació en una conversa informal (nom, edat, lloc de residència, etc.).
• Elaborar frases senzilles per a a parlar d'horaris o activitats.
• Donar informació simple sobre la seva família o el seu entorn immediat.
• Entendre la carta d'un restaurant, preguntar preus, demanar el compte i pagar.
• Vocabulari bàsic: família, noms propis, professions, menjars, aficions, etc.

Table
  1. Quins són els nivells de valencià?
  2. Quin és el nivell més baix de valencià?
  3. Com obtenir l'A1 de Valencià?

Quins són els nivells de valencià?

Et recordem que avui dia existeixen 6 nivells de valencià, que van des de l'A1 i A2 (nivells bàsics) al C1 i C2 (nivells avançats), passant pel B1 i el B2 (nivells intermedis).

Aquesta nomenclatura va sorgir a causa de l'homologació al Marc Comú Europeu de les Llengües que va suposar l'entrada en vigor de l'Ordre 07/2017 de títols de valencià.

Amb ella, els anteriors nivells de valencià (Coneixements Orals, Elemental, Mitjà i Superior) van quedar extints. 

Quin és el nivell més baix de valencià?

El nivell més baix de valencià és l'A1, des de l'any 2018 que es van començar a aplicar les directrius d'aquesta nova legislació que buscava l'equiparació amb la resta de nivells de les llengües europees.

A més, l'A1 de valencià és potser el nivell més particular de tots, ja que és l'únic que NO es pot obtenir per examen lliure, com succeeix del nivell A2 endavant, fins al nivell màxim de coneixement de la llengua (C2).

Cap de les tres entitats certificadores oficials de títols de valencià (JQCV, EOI o CIEACOVA) duu a terme exàmens de nivell A1.

Com obtenir l'A1 de Valencià?

L'única manera d'obtenir l'A1 de valencià és mitjançant la superació d'un curs gratuït de 60 hores.

El curs d'A1 s'imparteix únicament en:

  • Ajuntaments
  • Centres FPA (Formació de Persones Adultes)
  • Universitats públiques valencianes

En finalitzar aquest curs, la institució en qüestió (Ajuntament, Centre FPA o Universitat) comunica el llistat de persones que han obtingut l'APTE de nivell A1 a la JQCV.

És aleshores quan la Junta Qualificadora, com a organisme certificador de la Generalitat Valenciana, emet el títol d'A1 a tots els candidats que han aprovat el curs i els envia el certificat via correu electrònic.

Actualment, tots els títols de la JQCV són digitals perquè ja porten el codi de verificació alfanumèric i la signatura electrònica del director, de manera que NO és possible obtenir el títol d'A1 en format físic.

Una vegada obtingues el certificat, si necessites presentar-lo físicament, només has d'imprimir el document. No et preocupes, ja té validesa oficial gràcies a aquest codi.

Continguts relacionats amb el nivell A1 valencià:

Go up