B2 Valencià: El que necessites per a aprovar l'examen

b2-valencià

En aquest article descobriràs tot el que et convé saber sobre del certificat B2 de valencià.

Resolem els teus dubtes sobre quin nivell de valencià és el B2 i a què equival, si el pots convalidar o no per estudis, quan pots presentar-te, punts en oposicions, on preparar-te i molt més!

Si estàs pensant presentar-te a l'examen o necessites obtenir-lo per al treball, continua llegint aquesta guia que hem preparat per a tu.

Table
 1. Quin nivell de valencià es el B2?
 2. ¿A què equival el B2 de Valencià?
 3. ¿Quina és la diferència entre el B1 i el B2 de valencià?
 4. ¿Com s'obté el B2 de valencià?
 5. Com sol·licitar el B2 de valencià?
  1. Sol·licitud d'Expedició del Certificat de Convalidació del Nivell B2 de Valencià
 6. Examen B2 valencià 2023
  1. Quan puc treure'm el títol de B2 valencià?
 7. Quants punts dona el B2 en les oposicions?
 8. Com és l'examen del B2 de valencià? Estructura de la prova
  1. Àrea de Comprensió Oral del B2
  2. Àrea de Comprensió Escrita del B2
  3. Àrea d'Estructures Lingüístiques del B2
  4. Àrea d'Expressió Escrita del B2
  5. Àrea d'Expressió i Interacció Oral del B2
 9. B2 Valenciano Online

Quin nivell de valencià es el B2?

El B2 de Valencià és un títol de nivell intermedi de la mateixa llengua, que succeeix al B1 i antecedeix al famós C1 (antic mitjà) quant a dificultat i domini de l'idioma.

El certificat de B2 de valencià acredita un domini de l'ús de la llengua d'usuari independent avançat, que permet afrontar situacions comunicatives amb un cert grau d'independència lingüística.

Aquest nivell de valencià va començar a expedir-se en la convocatòria de 2018, després d'implantar-se l'Ordre 07/2017 de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen actualment els títols oficials de valencià.

Abans de l'entrada en vigor d'aquesta ordre, no era possible obtenir el certificat de B2, ja que els diplomes de valencià es dividien en quatre nivells: Coneixements Orals (A2), Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2).

No obstant això, amb el nou marc legislatiu, es van afegir els diplomes de nivell A1 (el més bàsic, que s'obté a superant un curs en Escoles d'Adults) i de B2 com a nou nivell intermedi.

¿A què equival el B2 de Valencià?

Com diem, el B2 de valencià no equival a cap dels nivells de valencià anteriors a l'Ordre 7/2017 (Elemental, Mitjà, Superior).

Només les persones que es van examinar amb data posterior a 2017 tenen aquest títol, ja que abans senzillament no existia i es passava de l'Elemental (actual B1) al Mitjà (actual C1).

¿Quina és la diferència entre el B1 i el B2 de valencià?

Existeixen dues diferències fonamentals entre el B1 i el B2 de valencià.

La primera és que el B2 de valencià no té cap equivalència amb els antics nivells de valencià previs a la posada en marxa de l'Ordre 7/2017 que va adaptar la certificació d'aquesta llengua a l'escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Alguna cosa que sí que ocorre amb el B1 de valencià, que és el mateix que parlar de l'antic nivell Elemental, que va deixar d'existir arran d'aquesta Ordre, malgrat que els títols encara són vàlids.

La segona diferència entre el B1 i el B2 de valencià és la mateixa diferència que trobaríem en qualsevol altra llengua com l'espanyol, l'anglès o el francès i no és una altra que el grau de competència lingüística.

Un nivell de llengua B comporta un coneixement intermedi de l'idioma, sent B1 el nivell intermedi baix i B2 el nivell intermedi avançat, que requerirà una gramàtica més complexa i la capacitat per a desembolicar-se en contextos formals.

¿Com s'obté el B2 de valencià?

Fins enguany, el B2 de valencià tan sols podia obtenir-se mitjançant la superació d'una prova lliure, atès que l'únic nivell de valencià que es convalidava per estudis era el B1 (Elemental).

Però això canviarà gràcies al nou decret impulsat per la Conselleria d'Educació, que permetrà convalidar el B2 de valencià a aquells estudiants que aproven l'assignatura de valencià en els dos cursos de Batxillerat.

Una mesura polèmica per la seva irretroactivitat, que impossibilitarà acollir-se a aquesta homologació a totes aquelles persones que van cursar Batxiller abans del curs 2022/23.

Totes elles sí que hauran d'examinar-se per a aconseguir el valencià B2, com era habitual fins ara.

De totes maneres, aquest decret podria veure's impugnat per sindicats de professorat, universitats i la pròpia Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que ja han manifestat el seu desacord amb la proposta.

La nova legislació no sols preveu obtenir el B2 per convalidació, sinó que també convalidaria el C1 de valencià a tots els que obtinguen una mitjana superior a 7 en l'assignatura de valencià en Batxillerat.

Un fet que suposaria un greuge comparatiu amb la resta de la població, que sí que ha d'examinar-se per a aconseguir tots dos certificats de nivell, així que veurem el que finalment dictaminen els tribunals.

Com sol·licitar el B2 de valencià?

Actualment, el B2 de valencià no es pot sol·licitar fins que no es resolga l'estat del nou decret de Conselleria que permetrà la convalidació d'aquest nivell per estudis de Batxillerat.

L'únic nivell que pot sol·licitar-se és el B1 (Elemental) i en cas de necessitar el valencià B2, ha d'obtenir-se per examen lliure.

Sol·licitud d'Expedició del Certificat de Convalidació del Nivell B2 de Valencià

Tal com s'ha comentat, la sol·licitud d'expedició del certificat del B2 per convalidació encara no es pot dur a terme.

Aquest tràmit està previst, però encara no existeix fins que no entre en funcionament el nou decret de convalidació del B2 i el C1 de Valencià per aprovar valencià en Batxillerat.

En tot cas, quan s'aplique aquesta nova legislació, el tràmit haurà d'aparèixer disponible en l'apartat de sol·licituds de la pàgina web de la Junta Qualificadora, tal com apareix actualment l'homologació del B1.

Examen B2 valencià 2023

Si vols saber quan pots traure't el títol de B2 de valencià, és necessari que conegues que existeixen tres ens capacitats per a expedir certificats oficials d'aquesta llengua:

 • Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)
 • Universitats Valencianes (CIEACOVA)
 • Escola Oficial d'Idiomes (EOI)

Pots presentar-te a qualsevol dels tres per a aconseguir el teu títol de valencià B2, de manera que només has de decidir a quin apuntar-te en funció de les dates o el preu, encara que aquest sol ser similar.

Quan puc treure'm el títol de B2 valencià?

Per a aquest any 2023, les universitats valencianes ja van realitzar una prova de B2 al gener a través del seu organisme certificador CIEACOVA.

Però afortunadament organitzen una nova convocatòria d'examen per al mes de maig/juny d'enguany, en la qual et podràs matricular entre el 27 de març i el 4 d'abril de 2023.

La prova del B2 de valencià en CIEACOVA es durà a terme el 29 de maig de 2023 per a la part oral i el 5 de juny de 2023 per a la part escrita.

El següent examen més pròxim és el de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), que aquest 2023 celebra la seva prova de nivell B2 el dilluns 12 de juny a la tarda, a les 16 hores.

Finalment, tindries l'examen de valencià B2 de la Junta Qualificadora (JQCV), que abans també es feia al juny però ara es duu a terme a l'octubre, al costat de la resta de nivells.

Quants punts dona el B2 en les oposicions?

Els punts que dona el certificat B2 de valencià dependrà de les oposicions a les quals et presentes i l'entitat que les convoque.

Per exemple, per a mestres i professors que vulguen treballar en la Comunitat Valenciana, el nivell B2 és insuficient, perquè se'ls exigeix un C1 de valencià com a requisit per a fer classes.

El mateix succeeix amb la resta de funcionaris de l'administració valenciana que es veuran afectats pel nou decret de requisit lingüístic de la Conselleria d'Educació.

Aquest decret, comentat anteriorment pel que fa a les seves homologacions de valencià per estudis, té com a contrapartida la implantació del requisit del C1 de valencià per a funcionaris.

En altres paraules, el govern autonòmic vol començar a demanar l'antic mitjà per a poder treballar i per això també facilitarà que les futures generacions d'egressats de Batxillerat el puguen convalidar.

Com hem comentat, aquest decret encara està en l'aire, però tot indica que s'acabarà implantant i amb ell, els punts del B2 de valencià en oposicions seran insuficients.

L'únic sector de l'administració que no es veurà afectat de moment seran els funcionaris de Sanitat, als quals encara NO se'ls exigirà el C1 com a requisit.

Ara com ara, en Sanitat el valencià B2 continuarà puntuant al voltant de 4 punts, podent obtenir un màxim 6 punts amb el C2.

Com és l'examen del B2 de valencià? Estructura de la prova

L'examen del B2 de valencià té una durada de 2 hores i 10 minuts i s'estructura en cinc parts ben diferenciades:

 • Comprensió Oral
 • Comprensió Escrita
 • Estructures Lingüístiques
 • Expressió Escrita
 • Expressió i Interacció Oral

Àrea de Comprensió Oral del B2

Com a aspirant, escoltaràs dos enregistraments d'àudio dues vegades cadascuna i hauràs de contestar dos exercicis breus: el primer serà tipus test amb 5 preguntes i cadascuna tindrà 3 opcions de resposta (a, b i c).

Quant al segon exercici, simplement hauràs de relacionar 5 enunciats entre 7 ítems que versaran sobre el que has escoltat prèviament.

Àrea de Comprensió Escrita del B2

La part de comprensió escrita del B2 consisteix en dues preguntes en les quals hauràs de llegir dos textos d'uns quatre o cinc paràgrafs.

En la primera pregunta el text conté buits que hauràs de completar triant entre una sèrie de paraules que et proposen. En canvi, en el segon exercici et tocarà relacionar els paràgrafs prèviament llegits amb els diferents enunciats que corresponguin.

Àrea d'Estructures Lingüístiques del B2

La part d'estructures lingüístiques del B2 de valencià és similar a les anteriors. Tornen a proposar-nos completar els buits de dos textos amb una sèrie de paraules.

Ací la dificultat és que hi ha tres possibles respostes per a cada pregunta i totes són molt semblants entre si.

Per exemple, en el primer exercici potser has de triar entre aquesta mena d'opcions:

 • a) que
 • b) a què
 • c) a que

I en la segona pregunta entre aquestes possibles respostes:

 • a) pasarel·les
 • b) passareles
 • c) passarel·les

Àrea d'Expressió Escrita del B2

Arriba el moment de demostrar les habilitats de redacció, per al que hauràs d'escriure dues redaccions diferents i no gaire llargues.

El primer escrit ha de contenir entre 180 i 220 paraules, mentre que per al segon bastarà amb 120-140 paraules. Ací el més important, a més de no cometre faltes d'ortografia, serà adaptar-te a la situació comunicativa que et proposen.

T'indicaran un supòsit comunicatiu al qual hauràs de cenyir-te i de no fer-lo et podrien arribar a suspendre per falta de coherència, malgrat que el teu text siga perfecte quant a l'ortografia.

Si et demanen que et poses en el lloc d'un client que envia una reclamació al servei d'atenció al client d'una empresa, no redactes com si pertanyessis a una ONG i escrivissis a la premsa.

Àrea d'Expressió i Interacció Oral del B2

L'àrea final de l'examen del B2 de valencià és la prova oral, que es basa en un monòleg i un diàleg.

El monòleg ha de durar 3 minuts i hauràs de triar el tema entre dues propostes diferents, per exemple parlar dels beneficis de la jornada laboral de 4 dies o de la importància de socialitzar amb amics per a mantenir una bona salut mental.

En el diàleg et tocarà conversar amb un altre aspirant en un context de negociació on haureu d'expressar els vostres arguments per a finalment arribar a un acord sobre la base del tema proposat.

B2 Valenciano Online

Si busques formació per a preparar el B2 de valencià en línia, tens una àmplia oferta disponible.

Encara que poca gent el coneix, el Centre Específic d’Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV) és dels pocs organismes públics que ofereix preparació a distància per als exàmens de valencià.

El desavantatge és que l'únic curs al qual pots accedir directament és el nivell A2 i del B1 d'ara endavant necessites presentar el certificat de nivell previ, com succeeix a l'Escola Oficial d'Idiomes.

Però no et preocupes, hi ha moltes més entitats que poden preparar-te perquè aconsegueixis el teu certificat B2 de valencià.

Una d'elles és la Universitat Politècnica de València (UPV), que sovint ofereix formacions en línia dels diferents nivells aquesta llengua a través del seu Centre de Formació Permanent (CFP).

Fins i tot si busques formar-te a distància i gratis, sempre pots optar pels cursos MOOC de valencià, com el que ofereix aquesta mateixa universitat per a preparar el B2 en línia.

Go up