Skip to content

C2 Valencià


Què és el C2 de Valencià i a què equival?

El C2 de Valencià és nivell màxim que un parlant pot aconseguir, segons el Marc Comú Europeu de les Llengües, i equival a l’antic títol de nivell Superior de Valencià.

El Superior va deixar d’expedir-se amb l’entrada en vigor de l’Ordre 07/2017 de la Generalitat Valenciana, la qual regula els títols de valencià i homologa els nivells amb la resta de les llengües europees.

És per això que ara en els títols no figura «Superior» com a nivell, sinó C2.

Tot i que les persones que van obtenir el títol abans del canvi de nomenclatura poden continuar presentant el seu diploma amb la mateixa validesa o sol·licitar un duplicat actualitzat al seu organisme de manera gratuïta.

Com obtenir el C2 de Valencià?

Pots obtenir el C2 de Valencià superant l’examen d’algun dels tres entitats certificadores de l’idioma: La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o en les universitats valencianes a través de CIEACOVA.

Et recomanem que consultes la convocatòria anual que organitza cada organisme per a estar al corrent de les dates d’exàmens perquè pot haver-hi canvis d’un any a un altre.

On examinar-se de valencià

Qualsevol títol de valencià ha d’estar expedit per una de les entitats certificadores oficials que contempla l’Ordre 07/2017, ja siga la JQCV, l’EOI o CIEACOVA.

Aquesta ordre dicta que, en cas d’examinar-se per la EOI o CIEACOVA, no serà necessari convalidar el títol per un equivalent homologat per la Junta Qualificadora (JQCV), sinó que ja tenen validesa per ells mateixos.