CIEACOVA: Exàmens de valencià en les universitats

CIEACOVA
Table
  1. ¿Qué significa CIEACOVA?
  2. Quant costa l'examen de CIEACOVA (Preu de taxes)
  3. Examen CIEACOVA 2023

¿Qué significa CIEACOVA?

CIACOVA significa Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià i és un l'organisme universitari que organitza exàmens de valencià i expedeix títols d'aquest idioma reconeguts per la vigent Ordre 7/2017

Està en funcionament des de l'any 2015, quan set de les universitats valencianes van signar, a través del seu respectiu Rector, el conveni de creació de l'entitat a partir d'un acord previ aconseguit en 2008.

És per això que la componen els Serveis de Política Lingüística (SPL) d'aquestes set universitats valencianes:

  • Universitat de València – Estudi General (UV)
  • Universitat Politècnica de València (UPV)
  • Universitat d'Alacant (UA)
  • Universitat Jaume I de Castelló (UJI)
  • Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH)
  • Universitat Cardenal Herrera (CEU)
  • Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV)

Per aquesta raó, a causa de la seva naturalesa associativa, la CIEACOVA no té una seu físíca a la qual poder dirigir-se, ni personal contractat ad hoc durant l'any.

Són els propis tècnics lingüístics de les universitats esmentades els que organitzen les convocatòries de proves des de les oficines de Serveis Lingüístics de cada institució, com una part més del seu treball.

I per a la correcció dels exàmens, es contracten puntualment lingüistes i professors de valencià que evaluen els coneixements demostrats pels aspirants.

Aquesta Comissió Interuniversitària és sens dubte l'entitat certificadora de valencià menys coneguda per la societat, però els títols que expedeix tenen la mateixa validesa que els de la JQCV o la EOI de cara qualsevol oposició, segons l'Ordre 7/2017.

Quant costa l'examen de CIEACOVA (Preu de taxes)

El preu a pagar per participar en la prova depèn de la convocatòria anual, però sempre sol rondar els 30€ (per exemple, per a aquest any 2023 la inscripció ha costat 28€).

Encara que algunes universitats ofereixen la possibilitat d'obtenir un descompte si l'interessat és treballador de la casa, ja sigui aquest personal d'administració (PAS), professor (PDI) o doctorant contractat per a la tesi (PIF).

Si pertanys a un d'aquests tres col·lectius, intenta sol·licitar-ho a través del tràmit de «Ajudes a l'acreditació» en la pàgina web del Servei de Política Lingüística de la teua Universitat.

Examen CIEACOVA 2023

L'examen de CIEACOVA en 2023 s'ha organitzat dues convocatòries: una en gener i una altra en maig/juny.

La de gener ja ha passat, però encara pots optar a examinar-te en les proves de juny fent la inscripció entre el 27 de març i el 4 d’abril de 2023.

Les dates d'examen seran les següents:

NIVELLDATAUNIVERSITATS
A229 maig (oral)
5 juny (escrit)
UPV, UA, UMH
B126 maig (oral)
2 juny (escrit)
UPV, UA, UMH
B229 maig (oral)
5 juny (escrit)
UPV, UA, UMH
C125-27 maig (oral)
2 juny (escrit)
UV, UPV, UA, UJI, UMH, UCV, UCH
C229-30 maig (oral)
5 juny (escrit)
UV, UPV, UA, UJI, UMH, UCV, UCH

Altres continguts relacionats amb la CIEACOVA

Go up