Examen EOI

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) és una de les tres entitats oficials autoritzades per a expedir certificats de valencià, segons l'Ordre 7/2017 de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.

De manera que, per a examinar-te d'algun dels nivells de valencià, pots acudir tant a les proves lliures que convoca la JQCV, com a la CIEACOVA o la EOI.

Table
 1. Què són les proves de certificació EOI?
  1. ¿Què són les PUC de l'EOI?
 2. ¿Quant costa l'examen de l'EOI?
  1. Quant dura el certificat de l'EOI?
  2. ¿Quant duren las classes en l'EOI?
  3. Quantes faltes pots tenir a l'Escola d'Idiomes?
 3. Examen valencià EOI 2023
  1. Altres continguts relacionats amb l'Escola Oficial d'Idiomes:

Què són les proves de certificació EOI?

Les proves de certificació de la EOI són els exàmens lliures que l'organisme públic convoca any rere any per a mesurar i avaluar la competència lingüística dels aspirants que s'examinen.

Aquestes proves es basen en el barem establert pel Marc Comú de Europeu de Referència per a les llengües (MECR) i certifiquen del nivell A2 d'ara endavant, fins al C2 que és el nivell màxim de domini lingüístic.

I com no podia ser d'una altra manera, dins dels disset idiomes que oferta per l'EOI, tant per a ser alumne de cursos com a l'hora de examinar-se per lliure, es troba el valencià.

¿Què són les PUC de l'EOI?

Les PUC de l'EOI és el nom que rep la Prova Unificada de Certificació (PUC), és a dir, els exàmens d'idiomes dels que hem parlat adès, que es fonamenten en els nivells del marc lingüístic comú europeu.

Així que si escolter parlar de les PUC i les proves de certificació pel que a fa a l'Escola Oficial d'Idiomes, que sàpigues que són la mateixa cosa i s'utilitzen ambdós termes indistintament.

¿Quant costa l'examen de l'EOI?

Per al curs 2023, fer l'examen de valencià en la EOI costa entre 20€ i 25€ segons el nivell al qual s'opte.

En concret, els preus de matrícula per a la prova de certificació de valencià són:

 • Nivells B1 i B2: 20,79 €
 • Nivells C1 i C2: 25,98 €

Recordem que el nivell A2 (inferior al B1) només s'oferta en forma de curs i no s'inclou en les PUC perquè no hi ha examen lliure. I també que per a l'A1 ni tan sols s'oferten cursos en les EOI, sinó que cal acudir als ajuntaments o escoles d'adults.

Quant dura el certificat de l'EOI?

Una vegara eres APTE, els certificats lingüístics de l'Escola Oficial d'Idiomes dura per a sempre, és vitalici.

I si et refereixes a la duració de les formacions presencials amb els quals s'obté el diploma final, els cursos de l'EOI tenen una durada de 120 hores anuals des del mes d'octubre fins a juny.

¿Quant duren las classes en l'EOI?

Les classes en l'EOI duren dos hores i s'estableixen dos dies de classe a la setmana, de manera que els alumnes d'idiomes cursen quatre hores setmanals.

De manera excepcional, alguns divendres esporàdics pot haver classe també, ja que de vegades cal afegir algunes hores per tal d'arribar a les 120 hores lectives anuals que s'han de complir.

Quantes faltes pots tenir a l'Escola d'Idiomes?

El nombre de faltes que pots tenir en la EOI és de 9 classes al llarg de tot el curs anual, ja que únicament es pot faltar al 15% de classes tret que justifiques l'absència per causes mèdiques.

En altres paraules, has d'assistir al 85% de les lliçons de l'any manera presencial.

Examen valencià EOI 2023

Nivel Fecha Examen EOI 2023
B113 de junio 2023
B212 de junio de 2023
C11 de junio de 2023
C27 de junio de 2023

Altres continguts relacionats amb l'Escola Oficial d'Idiomes:Go up