Com sol·licitar l'homologació de valencià per estudis a la JQCV

convalidar-valencià

Si has estudiat valencià durant els teus anys de formació, tens la possibilitat d'obtindre un títol oficial de l'idioma per homologació, sense haver de presentar-te a un examen en alguna de les entitats certificadores (JQCV, EOI o CIEACOVA).

No obstant, així com altres comunitats autònomes plurilingües com ara Catalunya s'homologa fins a un nivell C1, a la Comunitat Valenciana l'únic títol que es reconeix per estudis és el B1 (antic elemental).

Així ho regula l'Ordre 7/2017, independentment de si s'ha cursat tota l'Educació Primària i Secundària a la coneguda "línia en valencià", on s'imparteixen la majoria d'assignatures en aquesta llengua.

Aquest decret no incideix en la quantitat d'assignatures cursades o no en valencià, sinó en tindre aprovada l'assignatura de valencià en una sèrie de cursos que detallem a continuació.

Table
 1. Requisits per sol·licitar l'homologació del valencià
 2. On aconseguir el títol de valencià elemental B1
 3. Com presentar la Sol·licitud d'Homologació d'Estudis
 4. Quant de temps tarda l'Homologació del B1 de Valencià
 5. Com contactar amb les Direccions Territorials d'Educació
 6. B1 per Homologació vs B1 per Examen, ¿és el mateix?
 7. Quants punts dona el B1 de Valencià?

Requisits per sol·licitar l'homologació del valencià

La Disposició Addicional segona de l'Ordre 7/2017, que regula els títols de valencià, estableix que es podrà homologar amb el certificat de nivell B1 a aquelles persones que superen l'assignatura de valencià en un dels casos següents:

 • Educació General Bàsica (EGB): aprovar valencià en tots els cursos sense exepció, des de 1r a 8è d'EGB.
 • Educació Primària i Secundària: aprovar valencià des de 1r de Primaria fins a 4t d'ESO.
 • BUP i COU / 3r i 4t d'ESO i Batxillerat: aprovar valencià en almenys tres cursos.
 • Formació Professional: aprovar valencià als dos cursos del primer grau i els dos cursos del segon grau (només en cas d'haver impartit l'assignatura en el mòdul)

Malgrat tot, es donen multitud de casos de persones que pretenen aconseguir el B1 sense complir aquests requisits:

 • Persones que només van superar 1r i 2n d'ESO i passaren a PQPI o a un cicle de FP.
 • Persones que només estudiaren un dels dos graus exigits per homologar el títol via Formación Profesional, o que directament no estudiaren valenciano en FP.
 • Persones que, per una qüestió generacional, estudiaren l'EGB quan encara no s'havia implantat el valencià.
 • Persones que van obtindre el Graduat Escolar a posteriori, en una Escola d'Adults.

En tots aquests casos, el sol·licitant ha de tindre en compte que la seua instància serà probablement desestimada per manca de documentació que no pot aportar de cap manera.

L'Ordre 7/2017 només contempla els quatre casos explicats anteriorment i els cursos que cal aportar són exactament els que s'expliquen a la seva Disposició Segona.

Com a ciutadà, un no pot aportar un títol definitiu com en el cas de l´Escola d´Adults, ni tampoc pot barrejar els cursos que li convinga d´uns estudis i d´altres, com tampoc pot convalidar un curs on no ha impartit l´assignatura de valencià.

Per descomptat, està en el dret de presentar la sol·licitud si ho desitja. Però si per qualsevol circumstància no compleix els requisits mencionats, més val fer-se a la idea que s'haurà d'examinar per aconseguir el B1.

On aconseguir el títol de valencià elemental B1

El títol de Valencià B1 (elemental) per estudis només es pot obtindre mitjançant la JQCV, ja que és la Conselleria d'Educació l'únic organisme que té la potestat per dur a terme el tràmit d'homologació.

En aquest sentit, les entitats d'EOI i CIEACOVA es limiten a la realització d'exàmens i no gestionen el reconeixement d'estudis de valencià en els anys de formació.

Ara bé, atès que l'activitat principal de la JQCV també consisteix en l'organització de proves de coneixements valencià, la tasca de tramitar els expedients que sol·liciten l'homologació del B1 en realitat es duu a terme a les Direccions Terriorials d'Educació.

Els tècnics lingüístics de les Direccions Territorials, com els de la JQCV, també formen part de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria, però desenvolupen la seua tasca als Edificis Prop, des d'on realitzen les homologacions.

Per aquest motiu, en el moment de fer la sol·licitud la persona haurà de dirigir la instància a la DT de la seua província (València, Alacant o Castelló) i no a la JQCV directament.

En cas d'adreçar-la a la JQCV per desconeixement, la sol·licitud no s'invalida. Simplement el personal de registre s'encarregarà de redirigir els papers des de la Conselleria fins a la DT corresponent i el tràmit es demorarà en el temps unes setmanes més.

Per a resoldre el tràmit en el menor temps possible, la millor opció és adreçar la sol·licitud directament a la Direcció Territorial i presentar-la en un Edifici Prop, així ja estarà en el mateix centre on s'ha d'executar.

Com presentar la Sol·licitud d'Homologació d'Estudis

Per a poder presentar l'homologació del B1 necessitaràs adjuntar a la teua sol·licitud algun document vàlid en el qual apareguen les teues notes desglossades per anys i on figure l'assignatura de valencià aprovada.

Aquest document ha d'estar expedit pel centre on vas estudiar i pot ser el llibre d'escolaritat, un certificat acadèmic o el teu historial acadèmic d'alumne, però no s'admet un butlletí de notes.

Si han passat molts anys i ja no conserves algun d'eixos tres documents, hauràs de presentar-te en el teu institut i tornar a sol·licitar-lo.

Potser et fan pagar una xicoteta taxa o potser et faciliten el tràmit de sense cost, segons el centre i els estudis dels quals es tracte.

En qualsevol cas, la qual cosa és el tràmit d'homologació d'estudis pel B1 de valencià és gratuït per al ciutadà i funciona per Registre d'Entrada.

Una vegada hages aconseguit el teu certificat acadèmic, hauràs de triar entre presentar-lo de manera presencial o telemàtica (si disposes de certificat digital).

A cotinuació t'expliquem com accedir a la Sol·licitud d'Homologació del B1:

 • Entrem en la web de la JQCV i cliquem en el tercer apartat del Menú de l'esquerra, "Sol·licituds i tràmits". Després fem clic en el tràmit 4 (Homologació del B1 per estudis) i finalment en «Enllaç a la informació».
 • Accedim a la secció de Política Lingüística en la web de la Conselleria d'Educació i fem clic en «Enllaç a la sol·licitud d'expedició del certificat».
 • Finalment arribem a la pàgina específica de la Generalitat per a fer el tràmit. Fem scroll cap avall i en l'apartat «Impresos Associats» trobem en format PDF la Sol·licitud d'Homologació.

Ara només queda emplenar la sol·licitud amb les nostres dades personals, signar-la i presentar-la en qualsevol edifici públic amb Oficina de Registre (Ajuntaments, Conselleria, PROP) o telemàticament a mitjançant tràmit Z amb certificat digital.

Si vas estudiar a la Província de València i t'interessa agilitzar el procediment en la mesura del possible, et recomanem presentar la instància en el Registre del PROP II de C/ Gregorio Gea nº14, així ja estarà en el mateix edifici on procedirà a tramitar-se.

I no oblides adjuntar una còpia del teu certificat acadèmic on aparega el valencià aprovat en tots els cursos d'un dels quatre casos que contempla l'Ordre 7/2017 (EGB, Primària i ESO, ESO i Bach / BUP i COU o FP).

Quant de temps tarda l'Homologació del B1 de Valencià

Pots presentar la sol·licitud d'homologació en qualsevol moment de l'any, sense preocupar-te per terminis o data límit.

Però tingues en compte que no és un tràmit instantani i amb la situació de pandèmia tots els documents que van per Registre d'Entrada estan demorant-se més de l'habitual en ser gestionats i resolts.

Una data orientativa per a la resolució poden ser els tres mesos que de marge té l'Administració Pública per defecte per a executar els tràmits.

Probablement t'ho puguen resoldre abans, però si encara no s'ha complert el termini i no t'han comunicat res, has de saber que entra dins d'una casuística normal i no has de preocupar-te fins que no transcòrreguen eixos tres mesos.

Si et corre pressa per a presentar-ho a una borsa de treball que tanca el seu termini de presentació en qüestió de dies, millor fer-se a la idea que el més segur és que no arribes a temps.

L'Administració és un ens que té els seus propis terminis i no pot fer excepcions per la situació personal de cadascun. Encara així, t'animem a sol·licitar l'homologació de totes maneres, ja que una vegada obtingut el títol de valencià, et servirà per a la resta de la teua vida.

Si en canvi ja han passat més de tres mesos des que vas presentar la instància per Registre i no has rebut resposta ni positiva ni negativa, segurament és degut a una errada en el correu electrònic que vas facilitar.

Comprova en el teu Justificant de Registre d'Entrada que el correu està correcte i revisa la carpeta de correu brossa (SPAM) per si s'hagués colat allí i contacta amb l'amb la Direcció Territorial de la teva Província.

Ells et diran en quin estat està el teu expedient, si et falta documentació o ja tens el títol de B1 expedit, i en aquest cas te'l podran tornar a enviar per correu perquè t'arribe (recorda que des de 2017 tots els certificats són digitals en format PDF i signatura electrònica que els atorga la validesa).

Com contactar amb les Direccions Territorials d'Educació

Cada Província té la seua Direcció Territorial i en funció d'on visques hauràs de dirigir-te a una o altra per a tot allò relacionat amb l'homologació d'estudis de valencià.

Pots telefonar al número d'informació general del 012 i demanar que et deriven la telefonada o també directament a un d'aquests números:

Direcció TerritorialDireccióTelèfonCorreu
ValènciaPROP II - C/ GREGORIO GEA, 14961271394
961271342
961271360
acreditacio_dtv@gva.es
AlacantC/ CARRATALÀ, 47965907624
965907623
acreditacio_dtv@gva.es
CastellóAVDA. DEL MAR, 23964333941acreditacio_dtv@gva.es

B1 per Homologació vs B1 per Examen, ¿és el mateix?

Obtindre el títol de valencià per examen equival a obtindre'l per «convalidar» estudis? Cada opció té unes particularitats o és el mateix?

Sí i no. Anem a veure per què.

Un certificat obtingut per homologació d'estudis té la mateixa validesa i puntuarà d'igual manera que els títols de nivell B1 que reben els que aprovats de les convocatòries lliures de la JQCV, CIEACOVA o EOI.

Ara bé, això només és així si parlem de l'àmbit autonòmic.

Si per qualsevol motiu el dia de demà una persona necessita desplaçar-se a una altra Comunitat Autònoma, com Catalunya o les Illes Balears, i vol fer valdre allí el seu títol de B1 per homologació és possible que es trobe amb una sorpresa desagradable.

Els organismes públics autonòmics requeriran que en el títol figure la frase "Aquest certificat ha estat obtingut mitjançant la superació d'una prova", cosa que mai podrà figurar en el cas d'una homologació.

El mateix ocorre de manera inversa, si un català o un balear aspira a treballar a la Comunitat Valenciana, un certificat per homologació d'estudis cursats en la seva comunitat no tindrà validesa fora d'aquesta.

Així doncs, una persona que es dispose a sol·licitar el B1 per homologació, ha de tindre en compte si és possible en el futur tinga intenció d'inscriure's en borses de treball d'altres comunitats.

En aquest cas, potser és més convenient intentar aconseguir el títol per examen i estalviar-se maldecaps més endavant.

Si, per contra, només el necessita per a treballar a València, Alacant o Castelló, és indiferent optar per un camí o un altre. En eixos territoris un títol per homologació sí val el mateix que un títol d'examen.

Quants punts dona el B1 de Valencià?

Són molts els opositors que es pregunten quants punts dona el B1 de Valencià, ja que després de tot el sol·liciten per a accedir a les borses d'ocupació pública o aconseguir més puntuació en aquestes i quedar en millor posició.

La resposta a aquesta pregunta depèn de l'oposició a la qual et presentes i de l'organisme que la convoque.

Hi ha oposicions on el B1 ni tan sols val com a requisit, ja que demanen directament el C1 com en el cas de docència.

D'altra banda, en les borses de Sanitat, el B1 pot arribar a valer fins a 3 punts en el barem de mèrits.

Així que si eres una persona jove que fa poc que has acabat la carrera i la teua puntuació per experiència de mesos treballats és baixa, no dubtes que aportar una titulació de valencià t'ajudarà a quedar en millor lloc en la llista de candidats.

Si entres en un dels quatre casos que abans esmentàvem adés perquè et reconeguen el B1, fes la sol·licitud d'homologació.

I si no pots obtindre'l per aquesta via, presenta't a l'examen de B1 o fins i tot valora la possibilitat de preparar-te el C1 en una acadèmia si fa falta, perquè a mig termini et donarà molts més punts que el B1 i l'esforç haurà valgut la pena.

Go up