Certifica Valencià - Títols i Exàmens de Valencià

Benvingut a Certifica Valencià, el teu portal de referència per a la preparació i realització dels exàmens de valencià de la JQCV, EOI o CIEACOVA.

En aquesta web trobaràs tota la informació relativa als nivells de valencià de l'actual normativa i t'explicarem les diferents opcions de les quals disposes per a examinar-te.

També resoldrem els teus dubtes en relació a tots els tràmits de certificació de valencià, com ara demanar convalidació del valencià per estudis, sol·licitar un duplicat o un títol provisional.

Som dels pocs projectes digitals relatius a les titulacions de valencià que coneixen el funcionament aquests tràmits, dels quals també formen part el registre de títols, les reclamacions o les devolucions de taxes.

A més, te'ls expliquem d'una manera clara i pròxima, a diferència del que solem trobar en les webs de les administracions públiques, on sovint la informació costa de trobar i entendre.

No contents amb això, t'oferim tota una secció de vocabulari en valencià i contingut lingüístic perquè continues aprenent i millorant el teu nivell de cara els teus exàmens, o per pur plaer si ja tens el teu títol de valencià.

Aquestes són les principals seccions de la web per les quals et recomanem navegar:

Table
 1. Nivells de Valencià: títols de la nova nomenclatura
 2. Proves de Valencià: On examinar-se per a obtindre el títol
 3. Tràmits relacionats amb l'Examen de Valencià

Nivells de Valencià: títols de la nova nomenclatura

Et sona això de Grau Elemental, Grau Mitjà i Grau Superior?

Era la nomenclatura que s'utilitzava abans per a distribuir els nivells dels exàmens de valencià i que va estar en funcionament durant dècades.

Però la posada en funcionament de l'Ordre 07/2017 de la Generalitat Valenciana va actualitzar i va ampliar els nivells per a homologar-los amb el Marc Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Des d'aleshores, existeixen sis nivells de valencià, de menor a major: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

L'antic Grau Elemental correspon al nivell B1, mentre que el conegut Grau Mitjà es va transformar en el C1 de valencià. I entre els dos, va sorgir el B2 com a nou nivell intermedi.

Igual que l'anterior Grau Superior va passar a ser el C2 de valencià, el nivell màxim que es pot obtindre.

Per a més informació sobre cadascun dels nivells en valencià, fes clic en aquell que més t'interesse:

Proves de Valencià: On examinar-se per a obtindre el títol

L'Ordre 7/2017 regula actualment els títols de valencià i contempla tres entitats igualment legitimades per a dur a terme proves de valencià amb certificació oficial:

 • La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)
 • La Escola Oficial d'Idiomes (EOI)
 • La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)

Així doncs, una persona pot obtindre el seu títol oficial amb la mateixa validesa en qualsevol d'aquests tres organismes, únicament sent recomanable registrar-los perquè figuren en la base de dades de la Conselleria d'Educació aquells títols obtinguts mitjançant l'EOI i CIEACOVA.

Per contra, els certificats de la JQCV ja es registren d'ofici i queden guardats en aquesta base de dades.

En aquest apartat pots consultar tota la informació relativa a les convocatòries d'exàmens de cada organisme:

Tràmits relacionats amb l'Examen de Valencià

Si aspires a treballar a la Comunitat Valenciana, actualment és important certificar els teus coneixements de valencià amb un examen o per homologació, sobretot de cara a complir amb el requisit lingüístic en oposicions o sumar més punts en el barem de mèrits d'una borsa de treball d'un organisme públic.

És per això que l'Administració Pública gestiona, a través de les entitats certificadores de valencià com la JQCV, tota una sèrie de tràmits relacionats amb l'obtenció i el registre de títols, entre altres:

 • El tràmit d'homologació del B1 de Valencià per estudis.
 • El tràmit d'expedició del certificat provisional després de la superació d'una prova.
 • El tràmit d'expedició del duplicat del títol en cas de pèrdua d'aquest.
 • El tràmit de registrar un títol de valencià homologat per l'Ordre 7/2017 per a opositar.
 • El tràmit de devolució de taxes de matrícula en cas d'incompatibilitat justificada o error informàtic.
 • Els tràmits de revisió i reclamació de l'examen de Valencià o reclamació general.

Go up