JQCV: Junta Qualificadora Coneixements Valencià

Junta-Qualificadora-Valencià-JQCV

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) és un organisme públic de certificació lingüística de valencià que pertany a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DGPLGM), dirigida actualment per Rubén Trenzano i situada en la Conselleria d'Educació de València.

Aquest organisme es regeix pel Decret 128/2016 del Consell, que regula les seves funcions de registre, expedició, homologació i validació de Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià, al seu torn regulats per l'Ordre 7/2017.

Encara que aquesta Ordre inclou a l'EOI i a CIEACOVA com a entitats certificadores homologades i una persona pot obtindre el títol a través de la superació de les proves de qualsevol dels tres organismes, la Junta és l'entitat més coneguda per ser la que més anys porta realitzant exàmens oficials de valencià.

Tant és així que encara és freqüent trobar en moltes convocatòries oposicions la referència exclusiva als títols de la Junta com a requisit o com a mèrit, la qual cosa causa confusió en els aspirants que desconeixen que el seu títol de l'Escola Oficial d'Idiomes o de les Universitats és igual de vàlid per aquesta Ordre.

Table
  1. Convocatòria d'Examen de la Junta Qualificadora
  2. Dates d'examen JQCV
  3. Es necessita un nivell previ?
  4. Hi ha una edat mínima per a examinar-se?
  5. Quant costa fer l'examen de la JQCV? Preu de la taxa
  6. ¿Quan són els exàmens de la Junta Qualificadora 2023?

Convocatòria d'Examen de la Junta Qualificadora

La Junta Qualificadora realitza una convocatòria anual d'exàmens de valencià que abasta des del Nivell A2 (abans Coneixements Orals) fins al Nivell C2 (abans Superior).

Cal aclarir que el Nivell A1 és l'únic que no s'obté per examen sinó per la superació d'un curs en Escoles d'Adults o Ajuntaments, ja que es tracta del nivell de llengua més bàsic i inicial.

A més, la JQCV és l'únic organisme ofereix la possibilitat d'examinar-se sobre els anomenats llenguatges específics: Correcció de Textos, Llenguatge Administratiu i Llenguatge de Mitjans de comunicació.

Dates d'examen JQCV

La data de realització de l'examen de la Junta varia cada any en funció de la convocatòria anual de proves.

Allò habitual és que aquesta convocatòria es publique a principis del mes de Març, primer en el tauló de novetats de la pàgina web de la pròpia JQCV i uns dies després en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La convocatòria entra en vigor oficialment el dia després de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat i des d'eixe moment comencen els terminis indicats en la mateixa per a matricular-se en les proves.

És molt recomanable dedicar un moment a llegir detingudament la convocatòria, ja que allí s'indiquen les condicions que regiran el desenvolupament de l'examen, així com les per a interposar reclamacions a posteriori.

Una vegada aclarit això, el període de matrícula i les dates d'examen segons el nivell de valencià solen ser els següents:

NivellMatrículaExamen
A2AbrilJuny
B1 (Elemental)AbrilJuny
B2SetembreOctubre-Novembre
C1 (Mitjà)AbrilJuny
C2 (Superior)SetembreOctubre-Novembre

Es necessita un nivell previ?

La convocatòria de la JQCV és lliure, la qual cosa vol implica que prèviament NO es necessita aportar cap nivell per a poder realitzar l'examen del nivell desitjat.

Qualsevol persona pot matricular-se emplenant la instància i pagant la corresponent taxa amb independència de la seva nacionalitat o de si ha cursat o no estudis de valencià en les assignatures d'Educació Secundària o en acadèmies d'idiomes.

Hi ha una edat mínima per a examinar-se?

Pel que fa a l'edat mínima per a examinar-se de valencià, en les proves de la JQCV, el candidat podrà formalitzar la matrícula si encara té 15 anys però haurà de tenir 16 anys ja complits el dia de realització de la prova.

En cas de tenir fills adolescents, aquesta una diferència substancial amb els exàmens de la EOI, on n'hi ha prou amb complir 16 anys l'any natural tot i que no es tinguen encara el dia de l'examen.

Quant costa fer l'examen de la JQCV? Preu de la taxa

Com succeeix amb les dates, el preu de les taxes a pagar per a fer l'examen ve indicat en la convocatòria anual que es publica en el DOGV.

Encara que sol oscil·lar entre els 15€ per als nivells baixos i no arriba a 30€ per als nivells alts i no sol canviar molt entre un any i el següent.

¿Quan són els exàmens de la Junta Qualificadora 2023?

Els exàmens de la Junta Qualificadora de 2023 seran entre finals d'octubre i principis de novembre.

Fa uns anys que els nivells que es feien en juny (A2, B1 i C1) passaren a juntar-se en les mateixes dates que els exàmens d'octubre/novembre (B2 i C2) per tal d'estalviar en personal.

Únicament es manté la prova del mes de juny per als llenguatges específics: mitjans de comunicació, correcció de textos i llenguatge administratiu.

Pel que fa a les dates concretes de l'examen de 2023, encara no estan disponibles.

La Junta Qualificadora les publicara a principis d'abril en el calendari de proves de la seua pàgina web.

Altres continguts relacionats amb la JQCV que et poden interessar:

Go up