Nivells de valencià: descobreix el teu examen

Des de fa temps, els nivells de valencià i els seus respectius exàmens s’estructuren seguint els criteris del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR):

nivells-valencià

Aquest document, impulsat fa més de vint anys, buscava establir unes bases comunes per a tots els idiomes europeus i mesurar així cada etapa de l'aprenentatge de manera precisa.

És a dir, es tractava d'homologar tots els nivells de les diferents llengües perquè les institucions oficials de cada país tingueren una norma compartida on acollir-se a l'hora d'establir puntuacions.

Així doncs, es van establir sis nivells de domini lingüístic, que van des de l'aprenentatge inicial fins al maneig més competent i que són denominats A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

En concret, en el cas del valencià, aquesta perspectiva es va introduir a partir de la convocatòria de 2018, a partir de la implantació de l'Ordre 07/2017 per la qual es regulen els títols de valencià fins avui.

Aquesta normativa derogava l'Ordre anterior de la Conselleria d'Educació, de l'any 1994, en la qual es van establir els quatre nivells de valencià que tots coneixíem: Coneixements Orals, Elemental, Mitjà i Superior.

Table
 1. Quins nivells de valencià hi ha?
  1. Nivells bàsics de valencià
  2. Nivells intermedis de valencià
  3. Nivells avançats de valencià
 2. Quin nivell és el Mitjà de valencià?
 3. Què és la Capacitació de Valencià?
 4. Quin nivell de valencià fa falta per a opositar?
  1. Quina Administració Pública convoca l'oposició?
  2. Quina és la categoria funcionarial de l'oposició?
  3. A quin tipus de treball estic opositant?

Quins nivells de valencià hi ha?

Aquests són els nivells de certificats de valencià que hi ha actualment, segons l'Ordre 7/2017 que els regula:

Niveles antiguosNiveles actuales según la Orden 7/2017
-A1
Coneixements OralsA2
ElementalB1
-B2
MitjàC1
SuperiorC2

Nivells bàsics de valencià

Nivells intermedis de valencià

Nivells avançats de valencià

Quin nivell és el Mitjà de valencià?

L'antic Mitjà de valencià equival avui dia al nivell C1 de la JQCV, CIEACOVA o la EOI.

És, sens dubte el títol més demandat pels aspirants, ja que en moltes oposicions per a l'administració pública compte com a requisit, o bé dona punts com a mèrit.

Què és la Capacitació de Valencià?

La Capacitació de Valencià és un títol que s'exigia als estudiants que acabaven el Màster d'Educació per a poder fer classe en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Es tractava d'un tràmit exigit no per a fer classe de Valencià, sinó en valencià. De manera que era un requisit acadèmic per a qualsevol aspirant a professor, independentment de la matèria sobre la qual fos especialista.

Tant era així, que les pròpies universitats oferien els cursos de capacitació associats als seus programes del màster de secundària, com un plus, perquè l'estudiant sortís amb tots dos títols una vegada finalitzat el postgrau.

El problema és que es tractava d'un títol que en el fons era una particularitat de la Comunitat Valenciana i no existia en cap altra Comunitat Autònoma amb llengua pròpia, ni a Catalunya, ni a Balears.

I finalment la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat va decidir suprimir-la mitjançant l'Ordre 3/2020 (i la seva posterior modificació en l'Ordre 4/2021), que extingeix la Capacitació i el Diploma de Mestre.

A partir d'ara, s'obre un nou marc legislatiu pel qual el requisit per a fer classe passa a ser estar en disposició del propi nivell C1.

Les universitats i la Conselleria d'Educació estan en negociacions per a determinar si atorguen el C1 als graduats en Magisteri, pels crèdits de valencià que han cursat durant la carrera.

I als graduats d'altres especialitats que fan el màster de professorat, no els queda més remei que examinar-se del C1 de Valencià per a poder exercir, com en la resta d'autonomies plurilingües de l'Estat.

Quin nivell de valencià fa falta per a opositar?

El nivell de valencià que es necessita per a opositar dependrà de l'oposició a la qual et presentes.

Factors com la categoria funcionarial a la qual optes, l'administració que la convoque o el tipus de treball a exercir fan que els criteris de puntuació de valencià no siguen universals en tots els processos selectius.

Així que, a manera general, hauries d'intentar respondre't aquestes qüestions per a esbrinar el nivell de valencià que et fa falta per a opositar:

Quina Administració Pública convoca l'oposició?

No és el mateix una oposició convocada per un la Generalitat Valenciana, que una altra convocada per un Ajuntament, les Universitats valencianes o l'Estat.

La importància que cada organisme atorgue als coneixements de valencià segurament difereix entre si.

Quina és la categoria funcionarial de l'oposició?

No es barema igual el valencià en una oposició de grups funcionarials baixos (C2 o C1), que no requereixen titulacions universitàries i a les quals et pots presentar amb el títol de graduat escolar o batxillerat.

Que una oposició per a ser tècnic de grup A2 o A1, on si s'exigeix com a requisit una llicenciatura o grau universitari i és probable que també tingui com a requisit lingüístic el C1 de valencià (antic mitjà).

D'aquesta manera, l'Administració s'assegura que com a mínim els seus funcionaris tenen un nivell intermedi en la llengua pròpia de la comunitat i són capaces d'entendre-la i defensar-se parlant-la.

Encara que a vegades, en les bases de l'oposició s'exigeix o bé tenir el títol o o bé comprometre's a obtenir-lo en un termini de dos anys, la qual cosa et dona una mica de marge si encara no l'has aprovat.

A quin tipus de treball estic opositant?

Hi ha unes certes ocupacions per als quals sí o sí que es demana un títol de valencià com a requisit.

Per exemple, per a tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, els mestres d'infantil/primària i els professors de secundària i FP han d'estar en possessió del C1 de valencià abans de poder fer classe.

Per això, pregunta't si estàs opositant a una professió que inclourà o no el requisit lingüístic perquè el treball inclou la interacció social amb altres persones.

Go up