Títol Provisional de Valencià: com sol·licitar-lo

provisional-valencià

¿Has aprovat l'examen de valencià fa poc i necessites presentar el títol urgent a una borsa de treball?

Aquesta circumstància és més habitual del que sembla en opositors que busquen treure's un certificat de valencià per a sumar punts en oposicions i borses de l'administració pública.

Si és el teu cas i et corre pressa per presentar el títol que encara no has rebut, no et preocupes. Pot ser demanant un provisional arribes a temps!

Algunes entitats com la Junta Qualificadora contemplen un tràmit amb el qual pots obtenir un títol provisional que acredite que has resultat APTE/A en el teu examen de valencià.

Aquest certificat provisional està dirigit precisament a les persones que han superat els exàmens de valencià i no poden esperar a obtenir el títol definitiu perquè necessiten amb urgència acreditar que tenen un determinat nivell.

Una vegada obtingut el títol definitiu, el provisional perdrà la seua validesa. Però fins aleshores, podràs presentar-lo en qualsevol administració pública o lloc de treball.

Vols saber com sol·licitar el provisional? T'ho expliquem!

Table
  1. Sol·licitar Certificat Provisional de la Junta Qualificadora
    1. Sol·licitud Telemàtica del Certificat Provisional
  2. Sol·licitar Certificat Provisional a la CIEACOVA

Sol·licitar Certificat Provisional de la Junta Qualificadora

Sol·licitar el títol provisional de la Junta Qualificadora és un tràmit senzill.

El primer pas és dirigir-se a la página web de la JQCV i fer clic en l'apartat «Sol·licituds i tràmits» del menú de l'esquerra.

A continuació, cal fer clic sobre el tràmit 2 «Imprés de Sol·licitud de Certificat Provisional JQCV» y s'obrirà el desplegable del tràmite seleccionat.

Una vegada fet açò, ja podrem descarregar la sol·licitud del provisional en PDF i emplenar les nostres dades per a després imprimir-la i presentar-la físicament en un registre d'entrada de l'Administració.

L'òrgan al qual ha de dirigir-se la sol·licitud és la pròpia Junta Qualificadora, però el tràmit es duu a terme en les Direccions Territorials d'Educació.

En el cas de la ciutat de València, s'agilitzarà la gestió del tràmit si es presenta en el registre d'entrada del Carrer Gregorio Gea 14 (PROP II), ja que és el mateix edifici on es tramitarà.

Sol·licitud Telemàtica del Certificat Provisional

En cas de voler realitzar la sol·licitud de certificat provisional de manera telemàtica, el procediment és molt similar.

Senzillament, dins de la pestanya de l'imprès de la sol·licitud, caldrà fer clic en «Enllaç».

Aquest enllaç dirigirà a la pàgina de la seu electrònica de la GVA amb el tràmit Z i fent clic en «tramitar amb certificat» ja podrems començar a completar les nostres dades.

El tràmit Z aplica per a les sol·licituds generals a l'administració, pero el podem usar també per a sol·licitar un títol provisional de la Junta Qualificadora.

Molta gent es pregunta què és millor, si fer el tràmit telemàtic o presencial.

La resposta és que depèn del que a tu com a ciutadà et sigua més còmode.

Si disposes de certificat digital, DNI Electrònic o Clau Permanent, segurament fer-ho des de casa telemàticament sigui el més adequat per a tu.

En canvi, si ets una persona no massa amant de la tecnologia i prefereixes el cara a cara per a assegurar-te que tot està correcte, opta per anar presencialment a un registre d'entrada.

En termes de rapidesa de tramitació no hi ha una regla escrita.

La sol·licitud telemàtica hauria de ser més ràpida perquè aterra directament en la unitat departamental que ha de gestionar-la, però això no sempre es compleix.

A vegades es dona proridad a les sol·licituds que entren en paper perquè entren més a poc a poc, mentre que en el registre telemàtic es van acumulant i mai arriben a buidar-se.

El que sí que és segur és que si pots acostar-te al registre del mateix edifici on es troba el departament que gestionarà la teua sol·licitud, millor.

Serà més ràpid que si la manes per correu certificat o la portes a qualsevol altre registre, perquè estaràs estalviant el temps de desplaçament de la teua sol·licitud en paper dins de la pròpia administració.

Sol·licitar Certificat Provisional a la CIEACOVA

Si t'has examinat en CIEACOVA en comptes de fer-ho per la Junta Qualificadora i necessites un títol provisional, tenim males notícies per a tu.

Aquesta Comissió Interuniversitària d'acreditació de coneixements de valencià no emet certificats provisionals a aquelles persones que superin els seus exàmens.

Així figura en l'apartat de dubtes freqüents de la seva pàgina web, on s'explica que caldrà esperar a la publicació del llistat definitiu d'aptes per a obtenir el títol oficial.

No obstant això, CIEACOVA sí que publica els resultats provisionals de les proves orals i escrites en la data prevista en la seva convocatòria anual.

La qual cosa implica que un aspirant pot saber que està apte abans d'obtenir el títol definitiu, però haurà d'esperar que acabe el termini de reclamacions per als no aptes i es publiquen els resultats finals.

Go up